Otwiera stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.plInstrukcja obsługiRedakcja Biuletynu
    Biuletyn Informacji Publicznej        
 Wersja do wydruku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

63-800 Gostyń

 

poszukuje

 

kandydata na stanowisko urzędnicze referent

w sekcji świadczeń pomocy społecznej

 

 

 

Wymagania:

 

Minimalne:

 

-         wykształcenie średnie;

-         minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej;

-         konieczna znajomość ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań;

-         znajomość i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego;

-         bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 

 

Dodatkowe:

 

-         umiejętność poruszania się po zasobach internetu;

-         mile widziana znajomość obsługi programu POMOST firmy Sygnity

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 

-         Obsługa komputera w programach związanych z realizacją świadczeń pomocy społecznej program POMOST firmy Sygnity

-         sprawdzanie poprawności dochodowej planowanych świadczeń

-         opracowywanie decyzji

-         przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych

-         przygotowywanie dokumentacji do wypłaty zasiłków

-         opracowywanie dokumentów do korespondencji

-         przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego

 

 

Mile widziane będą:

 

-         umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

-         wysoki poziom kultury osobistej

-         odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

-         znajomość pracy w administracji publicznej

-         odbyta służba przygotowawcza

-         orzeczony stopień niepełnosprawności

 

 

Szukamy osoby odpowiedzialnej, bezkonfliktowej w działaniu, życzliwej, uprzejmej i opanowanej w kontaktach. Lojalnej wobec przełożonych i współpracowników, dbającej o wizerunek ośrodka pomocy społecznej.

 

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Gorwa - pracownik ds kadr i płac MGOPS Gostyń, ul. Wrocławska 250, tel. 65 572 01 11 wew. 30

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:

 

-         dokumenty poświadczające wykształcenie

-         Kwestionariusz Personalny Kandydata (wzór do pobrania na stronie w Internecie: mgops.gostyn.pl w dziale - Nabór pracowników)

-         inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia

-         podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku referenta

-         życiorys (CV)

-         listy motywacyjne, referencje

-         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

-         oświadczenie o prowadzeniu lub braku prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy dostarczyć na adres:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, pok.101 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2011r. do godz. 14:00.

 

Nadsyłane/dostarczone dokumenty muszą zawierać klauzulę:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 poz. 926 ze zmianami)".

 

 

 

Załączniki:

 

Charakterystyka wymagań na stanowisku:   PDF (26,8 kB)

 

Opis stanowiska pracy:   PDF (29,9 kB)

 

Kwestionariusz:   WORD (45,5 kB)   lub   PDF (31,5 kB)

 


 Do góryRejestr zmian
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu 
ul. Wrocławska 250, tel. 65 572-01-11 
e-mail: mgops@gostyn.pl